Farní znak

Při slavnostní bohoslužbě žehnání varhan požehnal otec biskup Josef nejen opravené varhany, ale také náš farní znak. S jeho tvorbou nám pomohla Iva Müllerová.

V červeném barokním štítu kosmo postavená biskupská berla podložená šikmo postaveným mečem, oboje zlaté, provázené nahoře biskupskou mitrou a dole husou.

Štít má tvar velmi podobný štítu na podstavci sochy sv. Martina v průčelí našeho kostela (ještě si nevšimli, že tam je :-)) a je barokní, stejně jako náš kostel. Červená barva má připomínat plášť, o který se Martin ještě jako římský voják rozdělil s žebrákem v Amiens, jeho vojenskou kariéru připomíná i meč. Martinovu biskupskou službu pak vyjadřuje berla a mitra. Jak se podle legendy stal biskupem, připomíná husa. Víc o Martinově životě najdete tady.