Farní život

Duchovním správcem farnosti Holice a také farností Ostřetín a Vysoké Chvojno je P. Radek Martinek. V tomto úkolu mu pomáhají také Pastorační rada a Ekonomická rada farnosti.

Aktuální dění ve farnosti najdete v kalendáři a ohláškách.

Každoročně jezdíme o prázdninách na farní tábor a chystáme pár akcí v průběhu roku.

Po několik let vycházel také farní občasník v různých podobách a formátech.