Výuka náboženství

Naší farnost organizuje systematickou výuku náboženství, jejímž účelem je nabídnout dětem poznání víry a kultury křesťanů, dát jim prostor k otázkám o životě a zprostředkovat jim další péči v oblasti života z víry dle přání rodičů i dětí. Jejím cílem a snahou je:

Způsob výuky

Výuka probíhá na faře v Holicích pravidelně jednou týdně (jednu vyučovací hodinu). Děti jsou rozděleny do několika skupin dle jejich věku.

Vyučovací hodiny pro školní rok 2023/2024:

Dotazy a informace: Zuzana Pavelková Čevelová