Výuka náboženství

Ve školním roce 2020/2021 výuka náboženství bohužel neprobíhá.

Naší farnost organizuje systematickou výuku náboženství, jejímž účelem je nabídnout dětem poznání víry a kultury křesťanů, dát jim prostor k otázkám o životě a zprostředkovat jim další péči v oblasti života z víry dle přání rodičů i dětí. Jejím cílem a snahou je:

  • pomáhat dětem systematicky a kriticky poznávat křeanství, jeho podstatu, historii i kulturu

  • pomáhat jim nahlížet na poznatky, které získávají ve škole, i v optice křesťanství (světle evangelia)

  • ukazovat dětem směr při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky (a tyto otázky v nich i probouzet)

  • rozvíjet sociální vztahy dětí ve společnosti na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot a životních postojů (vč. morálních zásad z nich vyplývajících)

  • připravovat děti k přijetí víry, která poskytuje perspektivu přesahující hranice pozemského života

  • motivovat věřící děti k živému vztahu s Bohem a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi a celé společnosti

Způsob výuky

Výuka probíhá každoročně od října do června pro děti ve věku od 1. do 9. ročníku základní školy na faře pravidelně jednou týdně (jednu vyučovací hodinu). Děti jsou rozděleny do několika skupin dle jejich věku (2-3 ročníky ZŠ).

Přihláška

Přejete-li si, aby Vaše dítě navštěvovalo výuku náboženství ve školním roce 2020/2021, prosíme Vás o vyplnění přihlášky níže do neděle 4. 10. 2020.