Kněžství

Z mnoha učedníků si vybral Pán Ježíš některé, aby jim svěřil svou moc a poslal do světa hlásat Boží království, křtít, uzdravovat duše. Také dnes si mezi mladými muži občas vyhlédne některé a zavolá si je.

(Katechismus katolické církve 1536-1600)

Svátost kněžství má tři stupně: jáhen, kněz a biskup. Každý z těchto stupňů se udílí svěcením.

Kdo se chce stát knězem, musí absolvovat jednak vědeckou přípravu, tedy vystudovat teologickou fakultu, a také duchovně formační přípravu, která se získává v semináři, v němž kandidát kněžství při svém studiu žije. Před studiem teologie a pobytem v semináři se žádá ještě roční pobyt v teologickém konviktu, tedy přípravný rok.

Jáhenské svěcení nepřijímají po druhém vatikánském koncilu jen kandidáti kněžství v rámci závěru své přípravy na kněžské svěcení, ale mohou ho přijmout i svobodní nebo ženatí muži. I zde jsou dvě oblasti přípravy: jednak studium teologie (zpravidla při zaměstnání) a duchovní formace, doplněná pastorační přípravou. Vše se absolvuje při zaměstnání a bez pobytu v nějakém speciálním zařízení. Nejnižší hranice svěcení u ženatých mužů pro přijetí jáhenství je 35 let.

Muži, kteří žijí z víry a v církvi, rozhodnou se pro službu Bohu a církvi a rozpoznají povolání ke svátostnému kněžství, se mohou obrátit buď na svého duchovního správce, nebo na světícího biskupa Mons. Josefa Kajneka. Podobně se toto doporučení týká mužů, kteří chtějí v církvi sloužit jako trvalí jáhni a rozliší k této službě povolání.