Dobří dárci

Děkujeme všem, kteří přispěli na generální opravu varhan dokončenou v roce 2011

(v abecedním pořadí)

 • rodina Bačinova
 • Miloslava Beranová
 • Vlasta Blažková
 • Josef a Milena Částkovi
 • Růžena Daňková
 • Jarmila Doležalová
 • Marie Dvořáková
 • Ing. Vladimír Faltys
 • rodina Formánkova
 • Marie Hendrychová
 • Radovan Hlaváček
 • Anastázie Hloušková
 • Kateřina Hloušková
 • Město Holice - www.holice.eu
 • Lilian Holická
 • Marie Hurychová
 • Blanka Jelínková
 • Marie Kaplanová
 • Irena a Jan Karlovi
 • Květoslava Kašparová
 • Olga Kmentová
 • Jan Kozák - www.jenikkozak.cz
 • Zdena Králová
 • Dana a Jiří Křepelkovi
 • Světlana a Vladislav Křepelkovi
 • rodina Křížkova
 • Marie Kubínová
 • rodina Majceova
 • Veronika Marková
 • Roman Murdych
 • Josef Němec
 • Marcela Novotná
 • rodina Novotných
 • Milada Odehnalová
 • Ing. Petr Pekáč - www.penzion-zlata-koruna.cz
 • Lukáš Peška
 • Marie a Miloslav Peškovi
 • Vít Peška
 • rodina Richtrova
 • Marie Rolcová
 • rodina Růžičkova
 • Ludmila a Jan Rychterovi
 • Jaromíra Schejbalová
 • Martina Skalská
 • rodina Sopoligova
 • Libuše Straková
 • Anna Šimonová
 • Jana Třasáková
 • Miroslav Vaniš
 • Ladislav Vaňásek
 • Milena a Karel Vojtěchovi
 • Vítězslav Vondrouš
 • a další ...