Dobří dárci

Děkujeme všem, kteří přispěli na generální opravu varhan dokončenou v roce 2011

(v abecedním pořadí)

 • rodina Bačinova

 • Miloslava Beranová

 • Vlasta Blažková

 • Josef a Milena Částkovi

 • Růžena Daňková

 • Jarmila Doležalová

 • Marie Dvořáková

 • Ing. Vladimír Faltys

 • rodina Formánkova

 • Marie Hendrychová

 • Radovan Hlaváček

 • Anastázie Hloušková

 • Kateřina Hloušková

 • Město Holice - www.holice.eu

 • Lilian Holická

 • Marie Hurychová

 • Blanka Jelínková

 • Marie Kaplanová

 • Irena a Jan Karlovi

 • Květoslava Kašparová

 • Olga Kmentová

 • Jan Kozák - www.jenikkozak.cz

 • Zdena Králová

 • Dana a Jiří Křepelkovi

 • Světlana a Vladislav Křepelkovi

 • rodina Křížkova

 • Marie Kubínová

 • rodina Majceova

 • Veronika Marková

 • Roman Murdych

 • Josef Němec

 • Marcela Novotná

 • rodina Novotných

 • Milada Odehnalová

 • Ing. Petr Pekáč - www.penzion-zlata-koruna.cz

 • Lukáš Peška

 • Marie a Miloslav Peškovi

 • Vít Peška

 • rodina Richtrova

 • Marie Rolcová

 • rodina Růžičkova

 • Ludmila a Jan Rychterovi

 • Jaromíra Schejbalová

 • Martina Skalská

 • rodina Sopoligova

 • Libuše Straková

 • Anna Šimonová

 • Jana Třasáková

 • Miroslav Vaniš

 • Ladislav Vaňásek

 • Milena a Karel Vojtěchovi

 • Vítězslav Vondrouš

 • a další ...