Římskokatolická farnost svatého Martina v Holicích


Vítejte na našem webu

Vstoupili jste na internetové stránky Římskokatolické farnosti Holice. Stojí v ní farní kostel svatého Martina v Holicích a filiální kostel svatého Václava v Horních Ředicích

Farnost však tvoří především lidé. Navštěvují kostely, nejen v nich prožívají společné chvíle a stávají se farní rodinou.

Web ať slouží farníkům, členům farní rodiny, ale také příznivcům či příležitostným nebo náhodným návštěvníkům. Chceme i touto formou otevřít dveře našich kostelů a podělit se o poklady, radosti i starosti, které nám do (farního) života dobrý Bůh přináší.

Chystáme


Sbírka na zvony


Dnešní čtení

Farní kalendář

Modlitba za Ukrajinu

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za ukončení války na Ukrajině a mírové řešení tamní složité situace.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Prosíme Tě za nás samotné, abychom byli připraveni obětovat své pohodlí a přispívat svou štědrostí, otevřeným srdcem i konkrétní pomocí ke zmírnění následků války.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi,
oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny,
oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Svatý Václave, patrone míru,
oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru,
oroduj za nás.

Otče náš... Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.

Amen.