Římskokatolická farnost svatého Martina v Holicích


Vítejte na našem webu

Vstoupili jste na internetové stránky Římskokatolické farnosti Holice. Najdete v ní farní kostel svatého Martina v Holicích a filiální kostel svatého Václava v Horních Ředicích.

Farnost však tvoří především lidé. Navštěvují kostely, prožívají v nich společné chvíle a stávají se farní rodinou.

Web ať slouží farníkům, členům farní rodiny, ale také příznivcům či příležitostným nebo náhodným návštěvníkům. Chceme i touto formou otevřít dveře našich kostelů a podělit se o poklady, radosti i starosti, které nám do (farního) života dobrý Bůh přináší.


Zvon Martin z roku 1499, foto: Petr Jan Juračka

Základní informace k protiepidemickým omezením bohoslužeb

  • Bohoslužby v kostele maximálně 6 osob, včetně celebranta a asistence.

  • Mše svaté v kostele svatého Martina v neděli a každý všední den na domluvené úmysly (intence), ale bez veřejné účasti věřících. Dodržujme prosím uvedené omezení. Účast na bohoslužbě domluvte s P. Radkem Martinkem.

  • Dispens od povinné účasti na nedělní bohoslužbě udělil biskup Jan všem, kdo se jí nemohou zúčastnit.

  • Přenosy nedělní bohoslužby z našeho kostela v 9:30 na YouTube kanálu Farnost Holice. Je to možnost spojit se v našem společenství alespoň na dálku.

  • V neděli od 10:30 do 12:00 výstav Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit k přijímání, pondělí až pátek od 18:30 možnost přijímání.

  • Pokud potřebujete duchovní službu, kontaktujte P. Radka Martinka na telefonním čísle 605 435 861, nebo e-mailem farar@farnost-holice.cz.

  • Aktuální informace sledujte zde na farním webu.

  • Jednejme odpovědně, zachovejme klid a důvěru v Boží lásku a moudrost.

Chystáme

Opět spouštíme náš YouTube kanál pro vysílání neděních bohoslužeb z kostela svatého Martina.


Sbírka na zvony


Dnešní čtení

I v tomto školním roce bude probíhat výuka náboženství pro děti 1.-9. ročníku ZŠ.

Vyšlo Svatomartinské Informatorium 3/2020. První svaté přijímání, rozhovor s vojenským kaplanem, ...