Římskokatolická farnost svatého Martina v Holicích


Vítejte na našem webu

Vstoupili jste na internetové stránky Římskokatolické farnosti Holice. Najdete v ní farní kostel svatého Martina v Holicích a filiální kostel svatého Václava v Horních Ředicích.

Farnost však tvoří především lidé. Navštěvují kostely, prožívají v nich společné chvíle a stávají se farní rodinou.

Web ať slouží farníkům, členům farní rodiny, ale také příznivcům či příležitostným nebo náhodným návštěvníkům. Chceme i touto formou otevřít dveře našich kostelů a podělit se o poklady, radosti i starosti, které nám do (farního) života dobrý Bůh přináší.


Zvon Martin z roku 1499, foto: Petr Jan Juračka

Omezení bohoslužeb a další opatření proti šíření nákazy

V souladu s vyhlášením nouzového stavu a opatřením Ministerstva zdravotnictví o zákazu akcí s účastí nad 30 osob, pokynem diecézního biskupa Mons. Jana Vokála a s Prohlášením českých a moravských biskupů jsou v našich farnostech do odvolání zrušeny veřejné bohoslužby a nebudou se konat žádné akce, kterých by se účastnilo větší množství osob (koncerty, duchovní obnova, apod.). Nebude probíhat ani výuka náboženství. Dále platí, že:

  • Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze je po tuto dobu udělen dispens od povinné účasti na nedělní bohoslužbě.
  • Pokud máte možnost, účastněte se nedělní mše svaté skrze sdělovací prostředky (TV NOE, Proglas, náš YouTube kanál, další internetové vysílání…).
  • P. Radek Martinek (stejně jako mnozí ostatní kněží) bude slavit mše svaté soukromě (přibližně v obvyklém čase) a na domluvené úmysly (intence).
  • Pokud máte zájem o duchovní službu (udělení svátosti smíření, svátosti nemocných, donesení přijímání), kontaktujte P. Radka Martinka na telefonním čísle 605 435 861, nebo e-mailem farar@farnost-holice.cz.
  • Prosíme, abyste nepodléhali panice, zachovali klid a důvěru v Boží lásku a moudrost.

Námět pro slavení neděle

P. Martin Hobza

Doporučuji, aby zvláště rodiny slavili neděli třeba tím, že společně budou sledovat bohoslužbu v televizi. Mohou připojit své vlastní přímluvy, mohou si popovídat o slyšeném Božím slově, mohou si udělat „vlastní kázání“. Mohou společně zavolat někomu, kdo je sám, mohou pozvat na sváteční oběd své přátele… Mohou si něco pěkného přečíst, zahrát společenskou hru, podívat se společně na pěkný film, pomodlit se křížovou cestu… Prostě mohou prožít krásný den Páně, který bude skutečnou oslavou Boží.

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Modlitba

Vyzýváme také v tomto čase ohrožující epidemie k modlitbě za nemocné, zdravotníky a za všechny, kdo nesou zodpovědnost za společnost.

Řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám!“ Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka, ze zhoubného moru. Ochrání tě svými perutěmi, uchýlíš se pod jeho křídla. Nemusíš se bát noční hrůzy, šípu létajícího ve dne, moru, který se plíží ve tmě, nákazy, jež pustoší o polednách. I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, k tobě se přece nepřiblíží. Hospodin je tvé útočiště: za ochranu zvolil sis Nejvyššího. Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. (Žalm 91)

Aktuálně chystaný živý přenos bohoslužby z kostela svatého Martina

Chystáme

Spustili jsme YouTube kanál, na němž naleznete živé přenosy velikonočních bohoslužeb již od Květné neděle. Aktuálně chystaný přenos pak můžete spustit výše.


Sbírka na zvony


Dnešní čtení