Dobří dárci


Děkujeme všem, kteří přispěli na generální opravu varhan dokončenou v roce 2011:
(v abecedním pořadí)


rodina Bačinova

Miloslava Beranová

Vlasta Blažková

Josef a Milena Částkovi

Růžena Daňková

Jarmila Doležalová

Marie Dvořáková

Ing. Vladimír Faltys

rodina Formánkova

Marie Hendrychová

Radovan Hlaváček

Anastázie Hloušková

Kateřina Hloušková

Město Holice - www.holice.eu

Lilian Holická

Marie Hurychová

Blanka Jelínková

Marie Kaplanová

Irena a Jan Karlovi

Květoslava Kašparová

Olga Kmentová

Jan Kozák - www.jenikkozak.cz

Zdena Králová

Dana a Jiří Křepelkovi

Světlana a Vladislav Křepelkovi

rodina Křížkova

Marie Kubínová

rodina Majceova

Veronika Marková

Roman Murdych

Josef Němec

Marcela Novotná

rodina Novotných

Milada Odehnalová

Ing. Petr Pekáč - www.penzion-zlata-koruna.cz

Lukáš Peška

Marie a Miloslav Peškovi

Vít Peška

rodina Richtrova

Marie Rolcová

rodina Růžičkova

Ludmila a Jan Rychterovi

Jaromíra Schejbalová

Martina Skalská

rodina Sopoligova

Libuše Straková

Anna Šimonová

Jana Třasáková

Miroslav Vaniš

Ladislav Vaňásek

Milena a Karel Vojtěchovi

Vítězslav Vondrouš

a další ...