Violon 16' + Cello 8'

Další dvojice pedálových rejstříků našich varhan je z rodiny smykavých hlasů. O smykách více viz Viola 16' + Salicional 8'.

Tón\Oktáva Kontra Velká malá jedno '
c 1 900 900 2 500 600
c# 1 800 900
d 1 700 800
d# 1 600 800
e 1 500 700
f 1 400 700
f# 1 300 700 1 700
g 1 300 600
g# 1 200 600
a 1 100 600
a# 1 100 500
h 1 000 500

Prázdné políčko znamená, že píšťala je již adoptovaná.

Rejstřík má celkem 39 píšťal, největších 12 píšťal kontra oktávy je dřevěných, ostatní jsou cínové.

Celý rejstřík můžete adoptovat za částku 23 000 Kč.