Viola 16' + Salicional 8'

Původně zvláštním druhem fléten byly hlasy smykavé, někdy zvané smyky - tišeji intonované hlasy s vysokým podílem vyšších harmonických tónů. Jejich "nasazení tónu" je provázeno charakteristickým zvukem, připomínajícím "smýknutí smyčce u strunných nástrojů" - odtud název. Během romantismu vytvořily velice oblíbenou skupinu hlasů, které však již ztratily původní flétnový charakter a staly se nezřídka pouhou imitací skutečných orchestrálních nástrojů. Asi nejběžnějším zástupcem smyků je Salicional (patrně od vrbové píšťalky, z lat. salix).

 

Tón\Oktáva Velká malá jedno ' dvou '' tří ''' čtyř ''''
c   900 2 400   600  
c#   900
d 1 600 800
d#   800
e   700
f   700
f# 1 300 700 1 700   600
g 1 200 600
g# 1 200 600
a 1 100  
a#    
h    

 

Prázdné políčko znamená, že píšťala je již adoptovaná.

Rejstřík má celkem 66 píšťal, největších 12 píšťal velké oktávy (C - H) je dřevěných, ostatní jsou cínové.