Subbass 16' + Bassflöte 8'

Základním hlasem pedálu je Subbass 16', který má tišší a měkčí zvuk než Principal a zní o oktávu níže než základní hlas manuálu. O oktávu vyšší hlas bývá nejčastěji zván Oktávbas 8', u našich varhan je to Bassflöte.

Tón\Oktáva Kontra Velká malá jedno '
c 1 900 900 2 500 600
c# 1 800 900
d 1 700 800
d# 1 600 800
e 1 500 700
f 1 400 700
f# 1 300 700 1 700
g 1 300 600
g# 1 200 600
a 1 100 600
a# 1 100 500
h 1 000 500

Prázdné políčko znamená, že píšťala je již adoptovaná.

Rejstřík má celkem 39 píšťal, všechny jsou dřevěné.

Celý rejstřík můžete adoptovat za částku 23 000 Kč.