Pricipal 8' + Octave 4'

Principál je základním hlasem varhan, jeho jméno to označuje (z lat. vox principalis, hlas hlavní). Protože u chrámových varhan je téměř pravidlem (u našich to platí), že píšťaly tohoto rejstříku stojí v prospektu nástroje, někdy je označován též Praestant (vpředu stojící). U našich varhan je vystavěn v poloze 8 (znějící tóny odpovídají klávesám klávesnice). Píšťaly jsou provedeny z cínu. Tón je jasný, jednoznačný, ale dobře se pojící a ne příliš silný - pouze by měl poskytovat dostatečně solidní základnu pro další stupňování zvuku nástroje. Hlas stejné konstrukce a zvukového charakteru, pouze znějící o oktávu výše, se jmenuje Octave 4.

Tón\Oktáva Velká malá jedno ' dvou '' tří ''' čtyř ''''
c    2 600  1 300   1 700 800
c#  4 900   2 400  1 200 600
d  4 600   2 300  1 200 600
d#  4 300    1 100 500
e       500
f       500
f#  3 700     900  2 400 1 200
g  3 500    900
g#  3 300    800
a     800
a#   1 500 700
h  2 700  1 400 700

          Prospektová (viditelná) píšťala
Prázdné políčko znamená, že píšťala je již adoptovaná.

Rejstřík má celkem 66 píšťal, všechny jsou cínové.