Mixtura 4x 2 2/3'

Rodina principálových rejstříků je často doplněna tzv. alikvoty, což jsou rejstříky poněkud měkčí intonace, určené k posílení dalších harmonických tónů k tónu základnímu. Zvláštní skupinou alikvotů je tzv. zvuková koruna (Klangkrone), kterou představují hlasy smíšené (mixtury). Dosud jsme předpokládali, že píšťalová řada obsahuje pro každý tón pouze jedinou píšťalu. Smíšené hlasy představují výjimku z tohoto pravidla. Pro zvukovou korunu se používají smíšené hlasy, složené zpravidla ze tří až pěti, někdy i sedmi řad píšťal. Na stisk klávesy zní v takovém rejstříku souzvuk tří až sedmi píšťal, či spíše píšťalek, které jsou laděny na vysoké harmonické tóny základního hlasu, např. do souzvuku oktáva - kvinta - vyšší oktáva (- atd.). Rejstřík tohoto typu se jmenuje Mixtura a u našich varhan je čtyřnásobná. Souzvuk principálových rejstříků všech poloh a přidané mixtury (zvukové koruny) se nazývá pléno nástroje a je to vlastně nejsilnější zvuk, jakého je nástroj schopen. V představě většiny z nás je to také nejcharakterističtější zvuk, který si vybavíme při slovech "burácející varhany" - mohutný, plný, zvonivý. Rejstřík má celkem 216 píšťal, všechny jsou cínové.

Celý rejstřík je již adoptovaný. Děkujeme.