Gedackt 8' + Flöte 4'

Flétnový hlas může být také kryté konstrukce (s uzavřeným - zazátkovaným horním koncem), pak se nazývá Kryt 8 či Flétna krytá 8, případnými ekvivalenty jsou Gedackt (jako u našich varhan) nebo Copula. Jeho zvuk je měkčí (sinusový, kulatý, dutý) a dobře se pojí s jinými hlasy. Díky vlastnostem vlnění (odraz na pevném konci ozvučny) je konstrukční délka píšťaly při stejné výšce tónu ve srovnání s otevřenou píšťalou poloviční. O flétnách více viz Bourdon 16' + Flöte 8'.

 

Tón\Oktáva Velká malá jedno ' dvou '' tří ''' čtyř ''''
c 2 300 1 100   1 500 600 600
c# 2 200 1 100
d 2 000  
d# 1 900  
e 1 800 900
f 1 700 900
f# 1 600 800 2 100 1 200 600
g 1 500 800
g# 1 400 700
a 1 300 700
a# 1 300 600
h 1 200 600

 

Prázdné políčko znamená, že píšťala je již adoptovaná.

Rejstřík má celkem 66 píšťal, 12 nejvyšších (f#''' - f'''') je cínových, ostatní jsou dřevěné.

Celý rejstřík můžete adoptovat za částku 30 000 Kč.