Bourdon 16' + Flöte 8'

I když principálové hlasy poskytují samy o sobě značné bohatství dynamické i barevné, už od dob renesance byly varhany vybavovány druhou skupinou hlasů - sborem flétnovým. Do této skupiny spadá velké množství nejrozmanitějších rejstříků, od zvukových barev nevýrazných až po nezaměnitelné, barevně velice vyhraněné hlasy. Od principálů odlišuje tyto hlasy tišší intonace, měkčí, "kulatější" zvuk, snadno se pojící, často používaný jako doprovod sólového zpěvu, sólového nástroje nebo skupiny nástrojů. Základním reprezentantem v základní poloze je rejstřík neutrálního názvu Flöte 8 (Flétna, flauta, flauto). U našich varhan je rozšířena o spodní oktávu na jemný hluboký Bourdon 16'.

 

Tón\Oktáva Velká malá jedno ' dvou '' tří ''' čtyř ''''
c 2 600 1 300 600 1 700 800 600
c# 2 400 1 200 600
d 2 300 1 200 600
d# 2 200 1 100  
e      
f      
f# 1 800 900 2 400 1 200 600
g 1 700 900
g# 1 600 800
a 1 500 800
a# 1 500 700
h 1 400 700

 

Prázdné políčko znamená, že píšťala je již adoptovaná.

Rejstřík má celkem 66 píšťal, všechny jsou dřevěné.

Celý rejstřík můžete adoptovat za částku 35 000 Kč.