Adopce píšťal

Na opravu holických varhan můžete přispět adoptováním píšťal, jejich skupin nebo i celých rejstříků. Každý „adoptivní rodič“ obdrží pamětní list a jeho jméno bude zaneseno do listiny, kterou uložíme do opravených varhan. Dárce, který adoptuje celý rejstřík, bude navíc připomínat čestný štítek, jenž bude připevněn na viditelném místě na skříni varhan. Svým příspěvkem jako darem na církevní účely si můžete snížit základ daně z příjmu (fyzické i právnické osoby podle §20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.).

Pokud se tedy rozhodnete pomoci částkou od 500 Kč, vyberte si píšťalu či skupinu píšťal (půloktávu) odpovídající ceny, popřípadě celý rejstřík. Máte možnost rozhodnout se podle popisu charakteru rejstříku nebo třeba podle tónu, který je vám sympatický. To záleží jen na vás.

Vaše přání adoptovat píšťalu, více píšťal nebo celý rejstřík můžete sdělit buď osobně nebo telefonicky regenschorimu (Lukáš Peška, telefon 731 325 342), nebo napsat na email varhany@farnost-holice.cz. Peníze můžete poslat bezhotovostní platbou převodem na účet farnosti 1200334309/0800 s variabilním symbolem 8274269 („varhany“). Dále máte možnost finanční částku složit hotově každou neděli po mši svaté v sakristii (obvykle 9:00 - 9:30). Můžete také peníze vhodit do kasičky v kostele. Tyto cesty samozřejmě využijte i v případě, že chcete přispět bez adopce píšťal.

Bůh zaplať za vaše modlitby i za finanční příspěvky.
 

Přehled rejstříků k adopci
 

Název rejstříku Cena celého rejstříku Kč Cena (skupin) píšťal Kč
I. + II. manuál
  Pricipal 8' + Octave 4'   500 - 5 200
  Mixtura 4x 2 2/3'    
  Bourdon 16' + Flöte 8'   500 - 2 600
  Gedackt 8' + Flöte 4'   600 - 3 000
  Fagott 8' + Oboë 4'   500 - 6 900
  Viola 16' + Salicional 8'   500 - 2 400
  Gamba 8' + Dolce 4'   500 - 3 000
III. manuál
  Horn 8'    
  Aeoline 8'    
  Fernflöte 4'    
Pedál
  Subbass 16' + Bassflöte 8' 23 000 500 - 2 500
  Violon 16' + Cello 8' 23 000 500 - 2 500

Prázdné políčko znamená, že rejstřík je již adoptovaný.

Přehled adoptovaných píšťal a rejstříků, i těch, které na svého dárce ještě čekají, je pravidelně aktualizován a k nahlédnutí na těchto webových stránkách. Můžete se na něj podívat ZDE (stav k 3. 1. 2012).