Velikonoční bohoslužby 2014

  Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně
Velikonoční pondělí
  17. 4. 18. 4. 19. 4. 20. 4. 21. 4.
HOLICE
(sv. Martin)
18:00

(Adorace do 20:00)
18:00

(20:30 Křížová cesta městem)
20:30 (velikonoční vigilie)

(8:00 Ranní chvály
9-15 Adorace u Božího hrobu)
8:00 8:00
OSTŘETÍN
(Zvěstování
P. Marie)
- - - 9:30 9:30
VYSOKÉ CHVOJNO
(sv. Gothard)
- - - 11:00 11:00

Bílá sobota je dnem velikého posvátného ticha, protože si připomínáme, že Ježíšovo mrtvé tělo bylo položeno do hrobu. Ve farnosti Holice vás zveme ke společné modlitbě v 8:00 - budeme se modlit ve spojení s církví modlitbu ranních chval z breviáře.
Velikonoční vigilii, se křtem dvou dospělých katechumenů, budeme slavit v sobotu ve 20:30. Po ní jsou všichni zváni na malé pohoštění na faru.

Stáhněte si nebo vytiskněte Pořad velikonočních bohoslužeb domů.

Přehled velikonočních bohoslužeb v královéhradecké diecézi naleznete na internetových stránkách diecéze.