Novinky

Velikonoční farní zpravodaj vyšel

13.04.2014 09:00
Podívejte se na něj.

Nové číslo farního zpravodaje

03.03.2014 14:45
V neděli 2. března vyšlo nové číslo občasníku našich farností. Najdete zde informace k postní době.

Slovo k velikonocím

26.03.2013 05:35
Milí farníci, obracím se na vás touto formou, protože bych vám rád napsal něco, co bude podle mě lepší, když si přečtete v klidu doma, než když byste to jen slyšeli na konci nedělní bohoslužby. Chtěl bych vás pozvat ke společnému slavení Svatého týdne. Události Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení...

Odpustky v Roce víry

22.12.2012 21:54
Dekret Apoštolské Penitenciárie o odpustcích v Roce víry (zkráceno) Specifické úkony zbožnosti vykonávané během Roku víry se obohacují darem svatých odpustků. Apoštolská Penitenciárie, která má poslání řídit praxi udělování a užívání odpustků a povzbuzovat věřící k tomu, aby je správně...

Úprava webových stránek

18.11.2012 15:00
Milí návštěvníci, upravili jsme trochu strukturu našeho webu. nově naleznete v menu nalevo sekci Farnost, kam se přesunuli Farní informace, všechna vydání farního občasníku Svatomartinské Informatorium,  několik vět o našem kostele i stručný životopis svatého Martina. Nově jsou zde informace...

Odpustky pro duše v očistci

28.10.2012 09:00
Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za...

Začíná „Rok víry“

07.10.2012 21:00
Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začne 11. října 2012 a skončí 24. listopadu 2013 v den slavnosti Ježíše Krista Krále. V královéhradecké diecézi bude slavnostně zahájen pontifikální mší svatou v katedrále Svatého Ducha v 18:30, celebrovat ji...

Prohlášení Stálé rady České biskupské konference

07.10.2012 20:52
Vážení spoluobčané, volby, které jsou před námi, jsou důležitou křižovatkou, i když na první pohled vypadají méně významně než volby do poslanecké sněmovny. Jak zaznělo ve svatováclavském kázání ve Staré Boleslavi: "Cítíme nejistotu. Svoboda, ve které jsme se nenaučili poctivě žít a nedovedeme s...

Blahořečení čtrnácti pražských mučedníků

23.09.2012 09:00
Čtrnáct pražských mučedníků bude blahořečeno dne 13. 10. 2012 při slavnostní mši svaté v katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Program v katedrále je od 9 hodin, mše svatá začíná v 10 hodin. Více informací a podrobnější program oslav najdete na internetových stránkách k...

Velikonoční příspěvky

04.04.2012 12:32
Prožíváme svatý týden a přibližuje se velikonoční triduum. Podívejte se, kdy se konají velikoční bohoslužby v našich farnostech. Přečtěte si nové číslo Svatomartinského informatoria. Nebo třeba rádi prožijete sváteční podvečer 2. velikonoční neděle na koncertru Svatomartinského sboru. A už nyní...
1 | 2 | 3 | 4 >>