Zelený čtvrtek

21.04.2011 19:00

V tento den si připomínáme den ustanovení Nejsvětější svátosti a ustanovení kněžství. Dopoledne slouží biskup mši s kněžími své diecéze, při které se světí oleje (olej křtěnců, křižmo a olej nemocných) a přítomní kněží při ní obnovují své kněžské závazky.

Večerní mše na památku večeře Páně již otevírá velikonoční triduum, protože podle starého židovského i pozdějšího křesťanského liturgického chápání patří již k následujícímu dni. Mše připomíná Ježíšovu poslední večeři s učedníky a ustanovení eucharistie, svátosti kněžství a také prvenství lásky, vyjádřené zřetelně v gestu umývání nohou. Po mši se eucharistie přenese do tzv. Getsemanské zahrady, kde probíhá adorace. Z oltářů se odstraní pokrývky, zahalí se kříže, na znamení opuštěnosti, se kterou Ježíš snášel utrpení.

Mše svatá začíná v 19 hodin.