Výuka náboženství

01.09.2010 08:00

Od října 2010, v rozsahu 1 hodina/týden, se bude na faře v Holicích vyučovat římskokatolické náboženství pro děti ze základních škol.

Přihlášku do této výuky si můžete vyzvednout u třídního učitele Vašeho dítěte, popř. si ji můžete stáhnout zde.
Přesný čas a den v týdnu se určí podle zájmů dětí, resp. podle konce výuky ve školách. Přihlášky prosím odevzdejte na farním úřadě (Jungmannova 7, Holice), případně je zašlete na farar@farnost-holice.cz.

Docházka do náboženství obvykle bývá zakončena Prvním svatým přijímáním (to se týká pokřtěných dětí). Pokud není dítě pokřtěné, nevadí! V tomto případě může výuka směřovat k pokřtění Vašeho syna či Vaší dcery.

Vaše děti bude vést P. Mgr. Miloslav Brhel, excurrendo administrátor farnosti Holice, tel: 728 147 722.
Celá výuka probíhá zdarma!