Velký pátek

22.04.2011 19:00

První den velikonočního tridua, v němž se připomíná Ježíšova smrt na kříži. Pro liturgii není Velký pátek dnem smutku a pláče, nýbrž dnem zamyšlení nad krvavou obětí Ježíše, která je zdrojem spásy. Církev oslavuje vítěznou smrt Pána. Podle starodávné tradice neslaví církev o Velkém pátku eucharistii.

Základním a obecným prvkem liturgie tohoto dne je hlásání slova. Obřad se skládá ze tří částí. První je bohoslužba slova se třemi čteními, mezi nimiž jsou i zpívané pašije (vyprávění o Ježíšově utrpení a smrti z 18. a 19. kapitoly Janova evangelia). Následuje uctívání kříže a na závěr svaté přijímání.
Protože se neslouží mše svatá, oltář je zcela holý, bez kříže, bez svícnů a bez pokrývek. Na začátku obřadů padá kněz před oltářem na tvář, aby tak vyjádřil náš zármutek nad Kristovým utrpením, ale i naši ochotu nést životní kříže a tak Ježíše následovat.

Nepatrným projevem naší účasti na Kristově utrpení je přísný půst újmy v jídle a zdrženlivost od masa.

Od 15 hodin se koná pobožnost Křížové cesty. Velkopáteční obřady začínají v 19 hodin.