Velikonoční příspěvky

04.04.2012 12:32

Prožíváme svatý týden a přibližuje se velikonoční triduum. Podívejte se, kdy se konají velikoční bohoslužby v našich farnostech. Přečtěte si nové číslo Svatomartinského informatoria. Nebo třeba rádi prožijete sváteční podvečer 2. velikonoční neděle na koncertru Svatomartinského sboru. A už nyní se můžete přihlásit na farní výlet do Rokole.