Velikonoční bohoslužby, krátký průvodce svatým týdnem

20.04.2011 15:04

Poslední týden čtyřicetidenního postu se v myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt nazývá velikonočním (svatým) týdnem nebo tichým týdnem. Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin, prožíváme poslední chvíle Ježíšova pozemského života a především jeho slavné vítězství nad smrtí a hříchem. Svatý týden je tedy nejdůležitějším týdnem v liturgickém roce. Velikonoční triduum (třídenní) - Velký pátek, Bílá sobota a neděle Zmrtvýchvstání - je pak skutečným vrcholem prožívání našeho křesťanského života.

Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha svatého, jakožto jeden sváteční den, jako "velký den Páně". Milost Velikonoc se neomezuje na jediný den.

Podívejte se, kdy budou slaveny velikonoční bohoslužby v Holicích i okolních kostelích. V kalendáři si u jednotlivých dní můžete přečíst, co připomínají a jaké obřady jsou s nimi spojeny. A přečtěte si také nové, velikonoční, číslo našeho farního občasníku.