Svatodušní vigilie

26.05.2012 20:00

Před Slavností Seslání Ducha svatého, kterou končí velikonoční doba, se přijďte společně modlit o dary Ducha svatého. K této modlitbě se sejdeme v sobotu 26. května ve 20 hodin před farou v Holicích a začneme podobně jako při velikonoční vigilii požehnáním ohně. Po příchodu do kostela se pomodlíme jednu část modlitby breviáře a po ní budeme prosit o sedm darů Ducha svatého. Touto modlitbou se chceme také připravit na obnovu závazků, které vyplývají z přijetí svátosti biřmování.