Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

24.04.2011 08:00

Na Boží hod velikonoční se budou při mši svaté v 8 hodin žehnat pokrmy. V košíčku, v míse, na talíři apod. si můžete přinést chléb, mazanec, beránka, vajíčka, uzeniny (klobásky, šunku, uzené maso,...), láhev vína nebo i zeleninu.

Žehnání velikonočních pokrmů je v církvi starým zvykem. Připomíná pravdu, vyjádřenou apoštolem svatým Pavlem těmito slovy: "Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží" (1 Kor 10,31). Požívání jídla je posvátnou činností, proto se modlíme před i po jídle, a na svátek Zmrtvýchvstání také žehnáme pokrmy.

Když ukončíme svatý půst a setkáme se Zmrtvýchvstalým Kristem ve velikonoční mši svaté, vrátíme se s radostí do svých domovů a s Kristem zasedneme ke společnému svátečnímu stolu. Vyjádříme si navzájem přátelství, sounáležitost a vlídnost vzájemným blahopřáním a dělením požehnaného vajíčka, symbolu nového života.