Slavnost Těla a krve Páně

10.06.2012 09:00

Slavnost Těla Krve Páně budeme slavit společně s farnostmi Ostřetín a Vysoké Chvojno v neděli 10. června při mši svaté od 9 hodin v Holicích. Po ní (asi tak v 10 hodin) půjdeme eucharistickým průvodem (procesím) ke třem oltářům a celou slavnost zakončíme v kostele svátostným požehnáním. Přijměte pozvání k obnovené tradiční oslavě "Božího Těla". Po zakončení eucharistického průvodu bude až do 15. hodiny pokračovat v kostele adorace před Nejsvětější Svátostí.