Rozloučení s o. Jiřím a o. Mílou

24.07.2011 08:00

Prázdniny jsou časem nejen odpočinku a výletů a dovolených, ale také odchodů a příchodů kněží. Letos se to týká i holické farnosti. Otec Jiří se koncem července přestěhuje do kněžského domova ve Staré Boleslavy, aby v tomto svatováclavkém poutním místě užíval, v jeho případě více než zaslouženého, odpočinku. Otec Míla ve stejném čase odejde do Poličky, aby tam pokračoval ve své (začínající) kněžské službě. S oběma se budeme loučit, děkovat jim a přát vše dobré při mši svaté v neděli 24. července (tradičně v 8 hodin). Po mši ještě posedíme na faře a popovídáme si při Kafi po mši.