První CD chrámového sboru

22.01.2012 10:00

Na samém sklonku adventní doby spatřila světlo světa první nahrávka našeho chrámového sboru. "Při hledání názvu našeho prvního počinu jsme inspiraci našli v názvech skladeb, které zpíváme při liturgii. Protože se svým zpěvem snažíme především chválit Hospodina a děkovat mu za hudební dar, který jsme od něho dostali, byla volba jasná: Laudemus omnes Dominum - Chvalme všichni Hospodina." Disk přináší sedmnáct skladeb autorů duchovní hudby od 16. století až do současnosti, proložených zamyšleními z pera moravskotřebovského vojenského kaplana P. Petra Šabaky. Svým obsahem se jedná o skladby postní, velikonoční, svatodušní, mariánské a obecné. Nahrávku pak zakončuje malý přídavek.

CD Laudemus omnes Dominum bylo požehnáno při Vánočním koncertu u jesliček o svátku svatého Štěpána. Pokud si CD chcete pořídit, máte možnost jej zakoupit každou neděli po mši svaté u Lukáše Pešky, nebo kdykoli v sakristii. Cena jednoho CD je 100 Kč. Věříme, že vás nahrávka potěší a povznese Ad maiorem Dei gloriam.