Přivítání nového kněze

28.08.2011 08:00

o. Filip Janák

Novým duchovním správcem naší farnosti (a také v Ostřetíně a ve Vysokém Chvojně) byl určen otec Filip Janák. Doposud působil ve Skutči jako kaplan a spirituál církevního gymnasia. Přivítáme ho při poslední prázdninové nedělní mši 28. srpna, jako vždy v 8 hodin.

Odpoledne se pak můžete setkat s o. Filipem i méně formálně na farní zahradě. Od 15 hodin bude otevřeno každému s pozváním k popovídání, lepšímu seznámení, ale i k občerstvení (třeba i opečeným vuřtem nebo sklenicí piva).