Postní almužna

13.03.2011 08:00

Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc druhým lidem.

Můžeme tak (bez rozdílu věku) peníze za požitky, které si během postu odřekneme, vložit do pokladniček tzv. „postniček“. Letos tato akce probíhá v době od 9. března do 24. dubna 2011. Papírové pokladničky jsou k dispozici v kostele, je možné si též vytvořit vlastní. Jejich sběr proběhne 1. května o 2. neděli velikonoční.

V naší holické farnosti podpoříme vznikající& Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek.

Jde o již o třetí ročník této akce, která se v roce 2009 uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi (na území obou diecézí činila almužna více než 3,4 miliony korun). Biskupové Čech, Moravy a Slezska tuto akci podpořili na svém loňském plenárním zasedání, konaném v lednu 2010.

Pro celé území ČR bylo letos vytištěno celkem 80 000 papírových pokladniček a rozesláno do všech diecézí. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, Polsku a na Ukrajině.

Více informací na www.postnialmuzna.cz.