Pomazání nemocných

27.03.2011 08:00

Pán Ježíš uzdravoval nemocné a odpouštěl jim hříchy. Skrze víru, modlitbu kněze a pomazání posvátným olejem pozdvihne Pán duši nemocného a odpustí mu hříchy. Svátost pomazání nemocných je určena lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny. Přijmout ji může každý vážně nemocný (tělesně i duševně) nebo umírající věřící, i když je v bezvědomí. Více informací o této svátosti je tady.

V naší farnosti se bude společně udělovat svátost pomazání nemocných při ranní mši (od 8 hodin) v neděli 27. března 2011. Kdo má o tuto svátost zájem, může se přihlásit k jejímu přijetí zapsáním se na formulář vzadu v kostele do neděle 20. března nebo se nahlásí některému z našich kněží. Příležitost ke svátosti smíření před udělením svátosti bude v pátek 25.3. od 17:30 hod., popř. také po mši svaté, a také v neděli 27.3. od 7:30 hod.