Oprava varhan, adopce píšťal

01.05.2011 08:00

Jak možná víte, anebo se nyní dozvíte, varhany v kostele sv. Martina se opravují, a když už, tak generálně. Varhany byly dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu. Ačkoliv jsou nástrojem, který se uplatňuje při všech typech liturgických obřadů, při bohoslužbách, svatbách a pohřbech, stály až dosud na pokraji našeho zájmu a přednost vždy v našem kostele dostávaly opravy jiné. Podtrženo a sečteno, za posledních šedesát let, tedy od doby, kdy byly do našeho kostela přivezeny, se varhany nedočkaly žádné větší opravy, až nyní. Abychom vás o tomto úsilí více informovali, zřídili jsme zvláštní sekci o varhanách. A protože oprava není levná, prosíme vás také o finanční pomoc, třebas adopcí píšťal. Děkujeme.