Odpustky pro duše v očistci

28.10.2012 09:00

Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.
Apoštolská penitenciárie udělila českým a moravským diecézím výjimku na žádost místních biskupů a věřící v České republice mohou tedy od letoška pro duše v očistci odpustky získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.

Čerstvě udělená výjimka platí v následujících sedmi letech.

K obvyklým podmínkám získání plnomocných odpustků v dušičkovém týdnu (svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova) přibývá pro toto prodloužené období (od 25. října do 2. listopadu) podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.

Získání odpustků během „dušičkového týdne“

1. 11. Slavnost Všech svatých a 2. 11. Památka všech věrných zemřelých
  1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
  2. svaté příjímání (nejlépe v ten den)
  3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den)
  4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
  5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: v kostele nebo na hřbitově se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš.
Od 3. 11. do 8. 11. - „dušičkový oktáv“
  1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
  2. svaté příjímání (nejlépe v ten den)
  3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den)
  4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
  5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: pouze na hřbitově se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš.

(na rozdíl od předešlých dvou dní je získání odpustků vázáno pouze na návštěvu hřbitova)