Noc kostelů 2012

01.06.2012 18:00

Již potřetí se holický kostel sv. Martina zapojí do mezinárodní Noci kostelů, která se letos uskuteční 1. června.

A jaký pro vás připravujeme program?

18:00 - 18:45 MŠE SVATÁ (Mše se stručným komentářem)
19:00 - 20:00   KOSTELEM S KNĚZEM (prohlídka kostela s výkladem)
20:00 - 21:00  Hudebně-literární pásmo VITA MARTINI (středověká legenda o životě svatého Martina a současná komorní hudba)
21:00 - 21:30 O NADĚJI (duchovní slovo)
21:30 - 22:00 VARHANNÍ KONCERT (při světle svíček)
22:00 - 23:00 TICHO JAKO V KOSTELE (čas pro osobní zamyšlení v tichu kostelních zdí)
19:00 - 22:00 KAFE NA FAŘE (možnost posedět na faře a trochu se občerstvit)

Během programu bude možnost rozhovoru s knězem a prohlédnout si výstavu o životě církve v Královéhradecké diecézi.

Srdečně vás zveme ke společnému ponocování v našem kostele.

Na nabídku Noci v dalších kostelích se podívejte na www.nockostelu.cz.

Noc kostelů 2012