Noc kostelů 2011

27.05.2011 18:00

I letos se holický kostel sv. Martina zapojí do mezinárodní Noci kostelů, která se odehraje 27. května.
A na co se můžete těšit?

17:55 ZAHÁJENÍ NOCI KOSTELŮ VYZVÁNĚNÍM ZVONU
18:00 - 18:45 MŠE SVATÁ (Mše v pravidelném čase)
19:00 - 23:00 KAFE PO MŠI (Dejte si na faře kávu nebo čaj, něco dobrého na zub a prolistujte některou knihu z farní knihovny)
19:30 - 20:30 BAROKO PRO UŠI A DUŠI (Hudebně-literární pásmo barokní hudby a poezie)
21:00 - 23:00 VZHŮRU NA VĚŽ (Navštivte zvon a rozhlédněte se do kraje)
  KOSTEL V OBRAZECH (Výstava stavebních plánů kostela a dobových fotografií ve věži pod zvonem)
21:30 - 22:30 VEČERNÍ PŘÍBĚH KOSTELA (Prohlídka kostela s odborným výkladem, při světle svíček)
22:30 - 23:00 IN VINO VERITAS (Ochutnávka mešního vína v sakristii)
23:00 - 23:15 KOMPLETÁŘ S POŽEHNÁNÍM (Tradiční modlitba před spaním)
CELÝ VEČER POKLADY KOSTELA (Výstava historických i současných liturgických předmětů, knih a oblečení)
  PROCHÁZKA KOSTELEM (Volná prohlídka kostela, sakristie a také kůru, kde probíhá oprava varhan)

Srdečně vás zveme ke společnému ponocování v našem kostele.

Na nabídku Noci v dalších kostelích se podívejte na www.nockostelu.cz.