Misijní jarmark

23.10.2011 09:00

Před 85 lety vyhlásil Svatý otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Letos připadá na 23. října a má motto „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ (Jan 20, 21).

Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším.

My se připojíme nejen modlitbou a sbírkou při mši. Po ranní bohoslužbě uspořádáme před kostelem misijní jarmark (drobných předmětů, některé i vyrobíme s dětmi), jehož výtěžek pošleme na Papežské misijní dílo dětí. Přijďte si něco koupit a podpořit dobré dílo.