Májové pobožnosti

08.05.2011 17:00

Májové pobožnosti ke cti Panny Marie se v holickém kostele konají každou květnovou neděli od 17 hodin.

Poprvé se konaly po celý květen r. 1784 v kostele kamiliánů ve Ferraře (v Itálii). Sestávaly se mimo jiné ze zamyšlení, modliteb, zpěvů, Loretánské litanie a z cvičení se ve ctnostech („flores mariani“) stanovených pro každý den a nakonec ze svátostného požehnání. Odtud se májové pobožnosti rozšířily do Francie, Belgie a Německa. U nás se slavily poprvé v Brně (1852), pak v Litoměřicích a v Praze (1860). Velkým podnětem pro jejich šíření bylo vyhlášení dogmatu o „neposkvrněném početí Panny Marie“ (1854). Takže dobu 1850 - 1950 lze nazvat mariánským stoletím. Májové pobožnosti se sice už konaly ve středověku, nešlo ale o mariánské pobožnosti, nýbrž o uctívání kříže (konal je už např. Heinrich von Seuse, † 1366). Souviselo to se svátkem Svatého kříže (3.5.) a s křížovým či prosebným týdnem před slavností Nanebevstoupení Páně. Tyto pobožnosti byly spojovány též s prosbami o příznivé počasí a dobrou úrodu.