Křížové cesty

25.02.2012 17:30

Křížovou cestu jsme zvyklí se modlit především v době postní, protože si skrze ni připomínáme Ježíšovo utrpení a smrt za nás a pro nás. Křížová cesta je výtvarně zpracovaný popis událostí ve formě čtrnácti zastavení, které se podle starokřesťanské tradice odehrály během cesty Ježíše Krista od soudního stolce Pilátova až na jeruzalemské popraviště - horu Kalvárii (Golgotu). Křížovou cestu je možné pojmout i jako osobní modlitbu, v níž chceme na své vlastní životní cestě nově potkat Krista. Většinou se ale křížovou cestu modlíme společně. V letošní postní době to je každý pátek přede mší svatou (od 17:30) a v neděli odpoledne v 15:00.