Holický Masopust

05.03.2011 09:00

Masopust je sice lidovým svátkem (původně třídenním), který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Proto jsme rádi, že vás můžeme spolu se Sborem dobrovolných hasičů Holice v sobotu 5. března pozvat na Holický masopust, při kterém se spolu zase můžeme setkat a trochu si zaslavit. A co se chystá?

Program
  9:00 Zahájení masopustu (povolení od starosty města)
  9:00 - 9:30 Rej maškar
  9:00 - do vyprodání Vepřové hody - prodej zabíjačkových pochoutek zajišťuje Restaurace Zlatá koruna
(ovar, jitrnice, kroupy, prejt, tlačenka, polévka a další)
  9:30 - 16:00 Průvod maškar městem
(náměstí, Staré Holice směr „květnové“ ulice, Tyršova, Husova, Havlíčkova, areál u kostela)
14:00 - 16:00 Dětský maškarní disco karneval
(soutěže o ceny, vyhlášení nejlepší masky)

Po celý den je zajištěno občerstvení, chybět nebudou ani domácí koblihy.

Pokud máte zájem, můžete se stáhnout náš plakát (pdf 351 kB). Za nakreslení obrázků moc děkujeme Kátě Krtičkové.

A ještě trochu z historie

Masopust se tradičně slaví ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust. Někdy se udává, že masopustní období trvalo již od slavnosti Tří králů (Zjevení Páně) do Popeleční středy. Klasické masopustní období ale trvalo 3 dny před Popeleční středou.
Jiné označení pro masopust je karneval - jedním z vysvětlení tohoto slova je latinský původ a znamená to něco jako „dát sbohem masu“, než začne půst.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance.
Vyvrcholením masopustního veselí bylo úterý. Na tento den si každý připravil nějakou masku do průvodu maškar, někde se i hrála divadelní představení. Lidé v maskách obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném domě nechybělo malé pohoštění, dospělí často dostali i „něco pro zahřátí“, takže průvod byl stále veselejší. Mezi nejčastější masky patřili: medvěd (s medvědářem), kůň, kozel, kominík, bába s nůší a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst.