Holický masopust 2012

18.02.2012 09:00

Masopust je sice lidovým svátkem (původně třídenním), který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Proto jsme rádi, že vás můžeme spolu se Sborem dobrovolných hasičů Holice ve spolupráci s Kulturním domem Holice v sobotu 18. února pozvat na Holický masopust, při kterém se spolu zase můžeme setkat a trochu si zaslavit. A co se chystá?

Program

  9:00 Zahájení masopustu (povolení od starosty města)
  9:00 - 9:30 Rej maškar
  9:00 - do vyprodání Vepřové hody - prodej zabíjačkových pochoutek zajišťuje Restaurace Zlatá koruna
(ovar, jitrnice, kroupy, prejt, tlačenka, polévka a další) - prodej v restauraci Pod kaštanem
  9:30 - 16:00 Průvod maškar městem
(náměstí, Staré Holice směr „květnové“ ulice, Tyršova, Husova, Havlíčkova, areál u kostela)
14:00 - 16:00 Dětský maškarní karneval
je nám líto, ale z důvodu nepřízně počasí byl karneval zrušen.

Pokud máte zájem, můžete se stáhnout náš plakát (pdf 363,5 kB).

A ještě trochu z historie

Masopust se tradičně slaví ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust. Někdy se udává, že masopustní období trvalo již od slavnosti Tří králů (Zjevení Páně) do Popeleční středy. Klasické masopustní období ale trvalo 3 dny před Popeleční středou.

Jiné označení pro masopust je karneval - jedním z vysvětlení tohoto slova je latinský původ a znamená to něco jako „dát sbohem masu“, než začne půst.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance.

Vyvrcholením masopustního veselí bylo úterý. Na tento den si každý připravil nějakou masku do průvodu maškar, někde se i hrála divadelní představení. Lidé v maskách obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném domě nechybělo malé pohoštění, dospělí často dostali i „něco pro zahřátí“, takže průvod byl stále veselejší. Mezi nejčastější masky patřili: medvěd (s medvědářem), kůň, kozel, kominík, bába s nůší a mnoho dalších.

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst.