Boží Tělo

26.06.2011 08:00

Jednou ze zapomenutých liturgických tradic je eucharistický průvod o Slavnosti Těla a Krve Páně. Pamětníci jistě rádi vzpomenou na slavnostní náladu, krásně ozdobené oltáře, nebesa nesená nad knězem s monstrancí, zástupy družiček či hlahol zvonů. Boží Tělo bývala skutečně slavnost se vším všudy.
Protože se v naší farnosti snažíme oživovat staré tradice a navázat i na to dobré z lidové zbožnosti, oslavíme v letošním roce v Holicích Boží Tělo ve staronovém hávu, tedy s průvodem po mši svaté. Kostel vyzdobíme mladými břízkami, v okolí kostela postavíme a vyzdobíme čtyři oltáře, oprášíme nebesa, do služby povoláme hráče na dechové nástroje, možná oprášíme i nějakou tu korouhev a uspořádáme ten pravý „božitělový“ průvod.
Slavnost začne v neděli 26. června v 8 hodin mší svatou v kostele a okolo 9. hodiny se vydáme na onen průvod. Přijďte se zapojit nebo třeba jen podívat.