BIBLE 24

17.05.2014 12:00

BOŽÍ SLOVO MEZI NÁMI

„Ne jenom chlebem žije člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“

Akce BIBLE 24 se v holickém kostele uskuteční v sobotu 17. 5. Mše svatá začne v 11:00 a ve 12:00 bude zahájena jedenáctihodinová četba vybraných knih Nového zákona - konkrétně budeme číst Markovo a Lukášovo evangelium, Skutky apoštolů, a v poslední hodině List Jakobův, 1. list Petrův a jednu kapitolu ze Zjevení svatého Jana.Bible24

Celá akce se neobejde bez čtenářů, ale ani bez posluchačů. Ne všichni se pravděpodobně zapojíme do čtení, ale všichni se můžeme zúčastnit jako posluchači. Během těch jedenácti hodin, kdy bude v kostele čteno Boží slovo, udělejte si, prosím, čas a přijďte se zaposlouchat do Božího slova. Někdo si vybere čas odpoledne, jiný přijde raději až během večera.

Pokud se ptáte, k čemu ta akce vlastně je, čtěte dále.

Jejím cílem pro věřící je zaměřit naši pozornost na Boží slovo, tedy na slovo Boha, který v dějinách promlouval k lidem. Toto slovo, vyslovené Bohem v určité době lidských dějin, promlouvá i k nám v současnosti a bude promlouvat až do konce světa. Výzvy ke čtení Bible adresované k nám, křesťanům, slyšíme i od našich biskupů i od papežů. Jejich naléhavost nám dává tušit, že se jedná o důležitou součást křesťanského života.

Mnozí z nás se s Božím slovem setkávají jen při nedělní bohoslužbě. Při ní zaznívají pouze vybrané úryvky. Často nevíme, co tomu čtení nebo evangeliu předcházelo nebo co následuje. Při této akci budeme moci slyšet souvislejší část. Záleží na nás, jak dlouho se rozhodneme poslouchat.

Pro hledající nebo lidi, kteří do kostela nechodí, je tato akce příležitostí možná poprvé se setkat s příběhem Ježíše Krista.

Přijďte se ztišit. Přijďte naslouchat Slovu Božímu.