Betlémské světlo

24.12.2011 09:00

 „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9, 1)

Pro Betlémské světlo, symbol lásky, klidu a přátelství, si můžete díky skautskému středisku Dr. E. Holuba přijít i do holického kostela o Štědrém dnu 24. 12. od 9 do 11 hodin.

Více informací o Betlémském světle a jeho cestě najdete na webu www.betlemskesvetlo.cz.

Betlémské světlo