Adventní koncert sboru Continuo

12.12.2010 15:30

K adventnímu programu patří v holickém kostele tradičně i koncert. Letošní již VII. adventní koncert se bude konat na 3. adventní neděli 12. prosince v 15:30. Účinkovat bude pardubický smíšený komorní sbor Continuo, který je veden sbormistrem Doc. Ing. Vlastislavem Novákem, CSc. Repertoár sboru je pestrý, mimo klasických sborových skladeb vyhledává i skladby současných autorů. Z obého a také vánoční koledy předese sbor i na tomto koncertě, na který jste srdečně zváni.