Adventní duchovní obnova

03.12.2011 07:00

Římskokatolická farnost Holice vás všechny srdečně zve v sobotu 3. prosince na 

Adventní duchovní obnovu

s tématem

„Odkazuji vám pokoj,
svůj pokoj vám dávám.“


aneb

„Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin Bůh: jistě mluví o pokoji.“ (Žalm 85,9)

 

Program začne v 7 hodin ráno:

  • rorátní mše svatá ve farním kostele
  • snídaně na faře
  • dopoledne budou dvě duchovní promluvy ve farním sále

Předpokládaný konec obnovy je v poledne.

Program si připraví P. Pavel Seidl, děkan v Chlumci nad Cidlinou.