Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní a orgán faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy (dále jen faráře), který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

V letech 2014 - 2016 má Ekonomická rada holické farnosti složení:

  • P. Filip Janák - předseda
  • Ludmila Formánková
  • Jiří Křepelka