Farnost

Tyto internetové stránky patří holické římskokatolické farnosti. Farnost tvoří kostel svatého Martina v Holicích a filiální kostel svatého Václava v Horních Ředicích. Ale farnost to jsou především lidé, kteří kostel navštěvují a dá se říct, že v něm i žijí a tvoří farní rodinu.

Duchovním správcem naší farnosti a také farností Ostřetín a Vysoké Chvojno je P. Radek Martinek. V tomto úkolu mu pomáhají také Pastorační rada a Ekonomická rada farnosti.