Vítejte na našem webu

Tyto internetové stránky patří holické římskokatolické farnosti. Farnost tvoří kostel svatého Martina v Holicích a filiální kostel svatého Václava v Horních Ředicích.
Ale farnost to jsou především lidé, kteří kostel navštěvují a dá se říct, že v něm i žijí a tvoří farní rodinu.

Náš web je určen jak pro "řádné" farníky a členy farní rodiny, tak i pro příležitostné návštěvníky, příznivce nebo třeba zabloudivší. Chceme i tady otevřít dveře našeho kostela a podělit se o poklady, radosti i starosti, které nám do farního života dobrý Bůh přináší.

Aktuální farní informace

 

 

Mimořádný program nedělních bohoslužeb

3. ČERVENCE

Udělování svátosti biřmování mše svatá ve Vysokém Chvojně v 10:00 s otcem biskupem Janem (mše sv. v Holicích ani v Ostřetíně není).